Chế Độ Lương

Khi đồng nghiệp lương cao hơn, bạn nghĩ sao?

Ngay cả khi bạn và đồng nghiệp làm công việc giống nhau, một số nhà tuyển dụng sẽ trả cho người có những kỹ năng,

Đề xuất tăng lương và cách chọn thời điểm

Câu trả lời chủ yếu là B: Liên tục nói về chuyện tiền nong và yêu cầu tăng lương không phải là một giải pháp

Bí quyết trả lời câu hỏi về lương thưởng

Bạn cho rằng mình đã nắm vững câu trả lời, tuy nhiên khi bước vào cuộc phỏng vấn thật sự, bạn lại thấy khó khăn

Mẹo để được tăng lương thời khó khăn

Không nên đợi đến kỳ đánh giá kết quả công việc lần tới để biết người khác đánh giá ra sao về bạn, vì những

Xin tăng lương vào lúc nào thì tốt?

Hãy tranh thủ sự “đặc biệt” này của mình trong vấn đề tăng lương. Công ty sẽ không muốn để mất những nhân viên có

Mẹo đàm phán lương với nhà tuyển dụng thành công

Trong quá trình phỏng vấn và đàm phán mức lương, hãy cho nhà tuyển dụng thấy họ sẽ được hưởng những lợi ích gì từ